sierżant pyta

Tasior
sierżant pyta

- Nowak, kim jesteś w cywilu?
- W cywilu - panie sierżancie - to ja jestem Pan Nowak.

Brak Danych